vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

24/04/2008 - Oost West, Asbest in Teralfene !

In de omgeving van de Teralfense voetbalclub "De Leeuwkens" rommelt het al enige maanden tussen het clubbestuur en de omwonenden van het voetbalveld. Aan de basis liggen de plannen van het bestuur om een oud gebouw aan de rand van het veld te vervangen door een grote nieuwbouw met daarin de infrastructuur om het gebouw uit te baten als feestzaal. De mensen die op zo'n 4 meter van deze nieuwbouw wonen en dus ook slapen (Teralfene telt nogal wat zeer smalle straten) zien zo'n potentiële feestzaal niet echt zitten. Daarbij kwamen nog de plannen van schepen De Donder om zich in Teralfene te profileren door er een extra voetbalveld aan te leggen voor de Leeuwkens. Dat is voorzien (zei het, dixit kabouter Schop, enkel "in zijn hoofd" en dus niet op het plan dat hij niet gemaakt heeft en ook al niet op zijn bureau ligt en hij dus niet aan al een pak mensen heeft laten zien) precies achter de huizen van de mensen die de feestzaal voor hun slaapkamerraam nog niet verteerd hebben.

De buurtbewoners hebben er een vzw opgericht om zich te verweren tegen een dreigende omsingeling door voetbalinfrastructuur : "vzw BOM". Ik wil maar zeggen, de situatie is daar toch ietwat explosief te noemen.

In dat licht is het dan ook straf dat het volgende kon gebeuren, midden april. De werken om het oude gebouw aan het voetbalveld te slopen, zijn van start gegaan. Men is er begonnen met het afvoeren van het dak naar open containers die wat verderop stonden, op een parking. Ik herhaal: er zijn nogal wat straten in Teralfene die te smal zijn om containers te plaatsen en de mensen toch nog door te laten.

Op zich niets bizars, ware het niet dat enige buurtbewoners zagen dat de werken uitgevoerd werden door werklui die je eerder met ruimtewandelingen associeert: gehuld in witte pakken die hermetisch afgesloten zijn en zelfs het gezicht afschermen. De werklui zelf bleken trouwens al even verbaasd dat de overburen (voor de laatste keer, die staan dus hooguit 4 meter verder) rustig stonden te kijken, daarbij de ramen opzettend om de kamers te luchten.

Wat bleek, bij navraag ? De werklui van de voetbalclub waren de golfplaten aan 't weghalen. In die golfplaten zit asbest en die komt vrij als je die platen wegsleurt, breekt, doorboort, kortom, als je ze afbreekt. Daarom droegen ze die pakjes. Geen zin in longvlieskanker (dat krijg je van asbest - zie link onderaan). Niemand had er aan gedacht om de buren te verwittigen dat de ochtendlijke frisse neus wel eens een slecht idee kon zijn. Niemand die er had aan gedacht om de buren te vragen om ramen en deuren dicht te houden die dag. Helemaal verbazend is dat niet. De containers die klaarstonden, waren ook al niet afgedekt.

U begrijpt dat dit niet van die aard is dat de buurtbewoners het clubbestuur nu een warmer hart toedragen. Het gemeentebestuur, bij monde van schepen Geeraerts, wist van niks. Wie weet was er dan wel een afbraakvergunning ... In alle geval, in deze context de buren nog eens opzadelen met een lekkere wolk asbest is als een kok die een omelet wil maken op een BBQ-rooster of een leeuwentemmer die de kooi binnenwandelt met in iedere hand een bloederig stuk vlees en de bast heeft ingewreven met een lekkere saus. Dom is het woord dat ik zocht ...
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=4203
 

07/04/2008 - De plaag van snelrijdende lijkwagens (of het rare snelheidsbeleid van de politie) - FILMPJE

De politiezone TARL (waarvan Affligem deel uitmaakt) heeft enige maanden geleden een zestal mobiele verkeersborden gekocht. Dat zijn van die borden die je zeggen hoe snel je rijdt als je ze passeert. Héél efficient dus om passanten te sensibiliseren. Zelf vind ik ze bijvoorbeeld beter dan pakweg flitsen en een boete geven.

Kennelijk vinden vele bewoners van de politiezone dat ook, want iedereen wil graag die borden gebruiken, zegt men bij TARL.

Dat zou best kunnen. Ik vraag namelijk al maandenlang om zo'n bord te gebruiken aan het kruispunt van de Hekelgemse Langestraat met de Bosstraat/Terlindenstraat. Daar gebeurden sinds januari 2008 al 3 ongelukken, een vervolg van een trieste reeks die begon toen wegomleidingen veel verkeer naar die straten doorstuurden. Maar er was volgens onze burgemeester geen bord beschikbaar. Alles ingezet op andere broodnodige plaatsen.

Zo bijvoorbeeld deze broodnodige plaats : in het doodlopende straatje bij het kerkhof van Essene, net voor de poort van de school daar.

Voor alle duidelijkheid : daar rijden dus geen auto's. Hoogstens auto's die tot aan de poort rijden om hun kids te droppen. De meesten stoppen echter een goeie 100 meter voor het bord, aan de parking van de parochiezaal van Essene.

Wie er dus passeert zijn hooguit een paar auto's die na de kids gedropt te hebben, zich aan het kerkhof gaan keren. Snel rijden die niet. Ze hebben zelf hun kids afgezet en wéten dus maar al te goed dat je daar niet snel mag rijden. En als ze 't al zouden willen, worden ze wellicht (en terecht) gelyncht door de andere ouders die er ook aankomen met hun kroost. Neen, hen kan de politie niet viseren.

De enige mogelijke conclusie is dan ook dat een lange reeks ongelukken minder bedreigend is voor de algemene verkeersveiligheid dan die vervaarlijke en snoeihard over de doodlopende straten van Essene scheurende lijkwagens ...

Kijk zelf vanuit uw luie zetel waarover ik het heb en klik op onderstaand filmpje.
http://www.garagetv.be/video-galerij/afflemail/kerkhof_essene_mp4.aspx