vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

flyer Tim v4.pdf

11/10/2012 - een laatste woordje ...

Beste dorpsgenoot,

Dezer dagen proberen politici van niet minder dan 6 partijen u te overtuigen van hun grote gelijk.

De realiteit is natuurlijk dat geen enkele van hen de waarheid in pacht heeft. Het enige waar Affligem en u echt baat bij hebben, is een bestuur dat zich laat leiden door idealen en dossierkennis, niet door dictaten vanuit een partijhoofdkwartier in Brussel; een bestuur dat het beste voorheeft met heel Affligem en niet enkel met de eigen aanhang. Kortom: een betrokken en bekwaam bestuur.

Ik heb zoals u allicht weet mijn keuze gemaakt en wil vanop de lijst Affligem.nu naar uw stem vragen, als lijsttrekker van de 2e kolom. Voor de bijgelovigen: dat is op plaats n° 13.

Het grote verschil tussen Affigem.nu en de anderen, is dat wij geen enkele band hebben met een nationale partij. De verkiezingen in Affligem dienen over de Dorpsstraat te gaan en niet over de Wetstraat! We kunnen, met andere woorden, telkens de beste keuze maken voor Affligem, op maat van de inwoners – met u als uitgangspunt.

Wie me kent, weet dat die vrijheid van denken en handelen me aantrekken maar toegegeven, ook de goede sfeer en het geloof in onze ploeg hebben me doen besluiten om via Affligem.nu onze gemeente nog beter te besturen.

Het voornaamste dat ik u hier wil beloven is dat mijn engagement onveranderd blijft : met dossierkennis en hard werken van Affligem een dorp maken waar we allemaal trots kunnen op zijn!

Dat kan ik echter enkel en alleen met uw steun.

Daarom: uw sympathie alleen volstaat niet. Alleen met uw stem kan u op 14 oktober een verschil maken!

Mag ik op u rekenen ?

Tim t’ Kint
gemeenteraadslid

http://www.affligem.nu
 

07/10/2012 - De resultaten van de verkiezingen - een weekje vroeger dan verwacht!

Op een goeie 100 kandidaten en hun familie na, lag er tot vorige week nog niet echt iemand van wakker, maar stilaan raakt het hele dorp in de juiste stemming: op 14 oktober stellen een slordige 9000 dorpsgenoten de nieuwe gemeenteraad samen. In vergelijking met de vorige keer verkiezen we dit jaar trouwens 23 raadsleden, 2 meer dan er nu zijn. Dat heeft alles te maken met het bevolkingscijfer van Affligem dat de kaap van de 12000 inwoners overschreden heeft. Een feit dat u allicht weinig zegt, maar waar op 14 oktober 2 nieuwe raadsleden heel erg dankbaar voor zullen zijn.

Affligem zou Affligem niet zijn als deze verkiezingen niet net iets anders waren dan de stembusslag in een "normale" gemeente. Zo is er maar één partij op uw kiesbrief te vinden die er 6 jaar geleden op stond. De 5 andere lijsten zijn nieuw – in alle geval toch in naam.

Ik stel ze graag kort even voor én doe een beredeneerde gok over hun resultaten op 14 oktober.

Laat ik beginnen met het Vlaams Belang. De partij krijgt nationaal klappen en de afgelopen 6 jaar in Affligem zijn ook geen zegetocht geweest. Het kartel met Leefbaar Affligem hield amper stand, waardoor de fractie van 4 naar 2 zetels terugviel, waarna ook de voorzitter het schip verliet om zijn eigen lijst ("Volks") te stichten. VB heeft met andere woorden nog één raadslid. Die is "par force des choses" dus de sterkhouder die zijn partij naar de verkiezingen moet leiden. Gezien het Vlaams Belang een paar kopstukken kwijtspeelde, eigenlijk geen successen kan aanvoeren van de laatste jaren in de oppositie en doordat andere lijsten ook de Vlaamse kaart trekken, schat ik het aantal kiezers van Vlaams Belang te klein in om een zetel te behalen.

Vervolgens de lijst Volks, de eerste nieuwe naam op het scherm van de stemcomputer. Dat is de lijst van de oud Vlaams Belang-voorzitter die met zowat het hele bestuur afscheid nam van zijn partij en dit nieuwe project opstartte. Hoewel ze de bekendste namen van het VB in hun rangen hebben, missen ze de naam Vlaams Belang, wat hen de steun van de trouwe VB- kiezers kan kosten. Dat en de voornoemde factoren die ook voor het VB gelden, maakt dat ik vermoed dat Volks geen zetel zal halen in de gemeenteraad.

Derde partij op de kiesbrief is "Open CTL". Voor wie jonger dan 40 is en vermits ze ’t zelf niet communiceren verduidelijk ik graag dat CTL de naam is waaronder de PVV en later de VLD lijsten indienden, eind vorige eeuw. CTL staat voor CenTrumLijst. De toevoeging van het woord "Open" wil de link met de liberalen van Open VLD duidelijk maken. Dat schijnt niet echt te lukken en naar het einde van de campagne toe duikt het woord VLD opnieuw op in hun publiciteit. VLD zal ook op de stemcomputer terug te vinden zijn. De VLD, toch de sterke factor in deze lijst, haalde vorige verkiezingen 9 zetels maar verloor er meteen meer dan de helft van toen CD&V en N-VA een meerderheid wisten te vormen met 5 alumni van de VLD-Visie lijst, een perfect wettelijk toegestane constructie. Wat overbleef bij VLD was de clan Guns die tot op vandaag vooral het achterhoedegevecht levert over het zogenaamd "grote onrecht" van 6 jaar geleden. Als oppositiepartij kon VLD niet echt scoren, daar zijn vriend en vijand het over eens. Toch blijven ze een machtsfactor om rekening mee te houden. Hun stemmenkanonnen zijn nog actief en hebben het zwaard, ondanks hun zeer respectabele leeftijden, toch nog eens omgegord in de strijd om de kiezer. Daarom verwacht ik een terugval voor hun lijst, maar geen dramatische. Ze zullen allicht 8 of misschien 7 zetels halen.

Volgende nieuweling op uw stembrief is de N-VA. Die leverde vorige keer 4 kandidaten op de lijst van de CD&V maar gaat nu op eigen kracht naar de kiezer. Voor N-VA spreekt natuurlijk de hype rond hun partij, die hen volgens mij zeker een extra zetel zal opleveren. Ik schat immers dat een 500-tal kiezers voor hen zal kiezen enkel op basis van de partijnaam en bijhorende reputatie. Wat tegen N-VA speelt, is het feit dat ze binnen de kringen van Vlaamsgezinde kiezers nogal wat tegenstand opgewekt hebben met de samenstelling van hun lijst, waarbij ze voorrang gaven aan enkel nieuwe kandidaten en geen ervaren politici op de lijst wilden. Dat, gecombineerd met het feit dat die potentiële N-VA-kandidaten – zowat de hele vroegere Volksunie – nu op andere lijsten staan, maakt dat het grote aantal stemmen in Affligem allicht niet naar N-VA zal gaan volgens mij. Vandaar mijn pronostiek van 3 zetels.

Voorlaatste neofiet op de stemcomputer is de Lijst Burgemeester, een samengaan van CD&V-ers van voornamelijk ACV-signatuur, socialisten, groenen en één van de stichtende leden van N-VA Affligem, die geen plaats vond op de lijst van haar partij. Sterkhouder van de lijst is natuurlijk de burgemeester, die het vorige keer al bijzonder goed deed bij de kiezer. Hoewel de burgemeester en zijn ploeg ongezien snel een paar slechte gewoontes van het Guns-era hebben overgenomen, moeten vriend en vijand toegeven dat Affligem er op een aantal vlakken is op vooruitgegaan. Daarom denk ik dat de Lijst burgemeester het beter zal doen, maar niet veel. 8 of 9 zetels dus, ééntje of twee meer dan vorige keer.

Last but not least mijn eigen lijst: Affligem.nu. Die ontstond nadat duidelijk werd dat N-VA geen zin had om samen met Visie en Leefbaar Affligem de slagkracht van de vroeger machtige Volksunie in Affligem te herstellen. Visie en Leefbaar Affligem sloegen de handen in mekaar en trokken nieuwe dorpsgenoten aan die voor een pure gemeentelijke lijst wilden gaan. Dat lukte wonderwel en snel, waardoor we nu met een aantal uittredende schepenen uitpakken, maar ook een paar raadsleden die vanuit de oppositie flink weerwerk gaven én tegelijk constructief meewerkten en meer realiseerden dan alle andere oppositieraadsleden samen. Deze oude rotten moeten volgens mij, samen met het nieuwe aanstormende talent, goed zijn voor zeker 3 à 4 zetels. Of meer – hoezeer het underdog-effect van onze low-budget lijst speelt, kan niemand inschatten.

Wat is deze voorspelling nu waard? Wel, niet veel natuurlijk, de kiezer kan immers heel anders gaan stemmen dan ik dat inschat, maar volgens mijn beredeneerde gok zal de uitslag niet veel afwijken van mijn voorspelling.

Dat maakt dat er een aantal mogelijk coalities inzitten. De meest voor de hand liggende is die van Open CTL met de Lijst Burgemeester, die samen een ruime meerderheid hebben. Het water tussen beide partijen is echter zeer diep. De kans dat ze samen een meerderheid vormen is daarom kleiner dan dat La Esterella postuum bezwangerd zou raken van Ian Thomas, de Vlaamse Justin Bieber.
N-VA zal volgens mij met geen van beide grote lijsten een meerderheid kunnen vormen wegens te klein en niet meteen de reputatie van een betrouwbare coalitiepartner, waardoor Affligem.nu op een heel interessante positie komt te staan.

’t Is maar dat u ’t weet: een stem voor Affligem.nu is daarom niet alleen een goede keuze omdat we een puur lokale partij zijn die zich vooral op Affligem kan en wil richten, het is ook een strategische keuze. Als u ons programma ziet zitten, stem dan op ons – ’t geeft je de beste kans om via ons programma op het beleid te gaan wegen de komende 6 jaar.

Stem Affligem. Nu !
http://www.affligem.nu