vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

29/02/2008 - verkeersveiligheid : open brief aan de burgemeester

Geachte Burgemeester, Beste Yvan,
Tijdens de gemeenteraad van januari 2008 attendeerde ik je op de gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt van de Langestraat met de Bosstraat/Terlindenstraat. Alweer een nieuw ongeluk op dat kruispunt, eerder deze week, maakt dat ik een laatste oproep wil doen.

Wagens die vanuit Terlinden komen en richting Bosstraat gaan, hebben dankzij een grote weide op de hoek ruim zicht op het naderende verkeer. En als er geen verkeer afkomt, wordt er al eens flink doorgereden. Zeker nu er veel auto’s passeren die de buurt niet kennen (daarheen gestuurd door de omleidingen van de vele werken die momenteel in Aalst en Affligem doorgaan).

Reeds in januari, na een zoveelste ongeval daar, vroeg ik je tijdens de gemeenteraad om in te grijpen. Op lange termijn liefst met een verkeerstechnisch voorstel dat hard rijden op dat kruispunt onmogelijk maakt, maar op korte termijn vroeg ik om de automobilisten te sensibiliseren met zo’n verplaatsbaar bord dat aangeeft hoe snel je rijdt zodat je als bestuurde ziet als het té snel gaat. Daar hoort geen boete bij en ’t is even efficient. Gezien we recent nog zo’n paar verplaatsbare borden kochten, leek me dat een kleine moeite.

Je lauwe reactie voorspelde echter weinig goeds, iets wat in de notueln van de zitting bevestigd werd. Ik citeer je : “Ik zal het zeker vermelden maar ik persoonlijk krijg minstens 5 meldingen per week van plaatsen waar te snel gereden wordt volgens de bewoners.”

Kort na mijn tussenkomst in de gemeenteraad gebeurde er alweer een ongeluk op dit kruispunt: 2 auto’s crashten, gelukkig zonder dodelijke slachtoffers. Enkel gekwetsten, 2 wagens total loss en schade aan de huizen.
Het enige verplaatsbare bord stond intussen nog altijd (en dat al van voor nieuwjaar) op dezelfde plaats (de Bellestraat), waardoor ik me begon af te vragen waarom men er een verplààtsbaar bord neergezet heeft.

Eerder deze week, Yvan, was het alweer prijs. Opnieuw beukten twee auto's op mekaar, gelukkig enkel met blikschade deze keer. Aan dit tempo echter, kan het niet lang meer duren of mensen zullen er zwaar gewond raken of zelfs erger.

Men is het daar, met andere woorden, terecht grondig beu dat je niet reageert op deze situatie, ondanks de verschillende ongevallen die gebeurd zijn sinds ik het voor de eerste keer onder je aandacht bracht. De buurtbewoners vragen je dat er nu eindelijk eens iets gedaan wordt aan dat gevaar in hun buurt. Ze zijn bang dat er op een dag een auto in hun living zou staan of dat hun kinderen overreden zouden worden. Je hebt de middelen, gebruik ze alstublieft voor het nog erger wordt !

Dit is een laatste eerlijke vraag van oprecht bezorgde mensen. Dwing hen aub niet een petitie te organiseren.

Tim
 

11/02/2008 - Cijfers en feiten over de werken aan de Brusselbaan

Toen het gemeentebestuur een 2 jaar geleden de plannen voor de heraanleg van de Brusselbaan toonde, kreeg ze zwaar de wind van voren van de buurtbewoners. Immers, er was eigenlijk niemand vragende partij voor deze werken, ze gingen 2 (twéé !) jaar aanslepen en het resultaat zou het centrum van Hekelgem beroven van een deel van de al schaarse parkeerplaatsen. Resultaat van deze reactie was dat het plan werd opgeborgen tot na de verkiezingen. Het intrekken van een plan en het dan weer terug naar voor schuiven, is een beproefde techniek. Het bewijs : op de laatste hoorzitting was amper een goeie 50 man. Als je beseft wie er rechtstreeks betrokken is bij deze werken, zijnde de bewoners van de Kerkstraat, Boekhoustraat, de Brusselbaan én alle inwoners van Hekelgem ten Noorden van de Brusselbaan (richting Abdij is dat – de kerk van Hekelgem staat ten zuiden van de Brusselbaan) , dan is dat natuurlijk bitter weinig. En dan heb ik nog niet eens over alle onrechstreeks betrokken partijen. Daarom leek het me nuttig wat meer info te geven over deze ingrijpende werken, tevens de duurste die Affligem ooit liet uitvoeren.DE CIJFERS - € 2650 PER METER & 3.8 METER PER DAG

Men schat dat de werken zo’n € 7,5 miljoen zullen gaan kosten. Dat betekent zo’n € 2650 per meter steenweg. Het gemeentelijke aandeel bedraagt een klein half miljoen, evenwel zonder de aankoop van het “straatmeubilair”. Qua timing is het bij dit soort grote werken altijd wat natte-vinger-werk; ik baseer me op de info die de schepen van openbare werken voorgelegd heeft. De info die ik hier geef is gebaseerd op het voorontwerp, in oktober van dit jaar wordt het hele ontwerp dan definitief goedgekeurd zodat men begin 2009 in aanbesteding kan gaan.

De miserie begint dan met de start van de werken in 2009. Die zullen nog altijd twee jaar aanslepen (zo'n 3.8 meter per dag) en een deel van de schaarse parkeerplaasten doen verdwijnen in de handelszone van Hekelgem. In september 2011 zouden werken achter de rug moeten zijn. Tenzij er iets verkeerd gaat natuurlijk; dan gaan we richting 2012.2 JAAR MISERIE

De werf (2839 meter lang) zal opgedeeld worden in 4 stukken, die telkens apart zullen aangepakt worden. Die 4 stukken zijn :

1) Boekhoutstraat – Fosselstraat

2) Erembodegem – Boekhoutstraat

3) Fosselstraat – huisnummer 272 (ongeveer aan de flitspaal)

4) n° 272 – net voorbij de Domentveldstraat

Er zal telkens gewerkt worden over een lengte van zo’n 100 meter en er zal telkens één rijvak open blijven langs de werken, met verkeerlichten en beurtelings rijden. Tegelijk zal het verkeer zoveel mogelijk omgeleid worden. De gelukkigen zijn deze keer de inwoners van de Domenstraat, Mazitsstraat en Langestraat. Na de huidige overlast door omleiding in Aalst en de daaropvolgende werken aan hun straat krijgen die nog eens 2 jaar extra zwaar verkeer voor hun deur. Maar bon, in 2012 krijgen ook zij rust.DE VOORDELEN

Er zijn natuurlijk ook voordelen aan deze werken verbonden. Voor alle duidelijkheid : ik vind niet dat ze opwegen tegen de nadelen, maar omwille van de volledigheid geef ik toch ook de pluspunten.

Het wegdek zal comfortabeler worden. De betonplaten zijn versleten en zorgen voor meer lawaai. Asfalt zal dat probleem oplossen. Mijn bedenking : asfalt verslijt ook veel sneller en er zullen dus geregeld nieuwe grote werken nodig zijn.

De zwakke weggebruiker zal beter beschermd zijn met een apart tracé. Mijn bedenking : dat zal allemaal wel, maar je kan net zo goed werk maken van goeie voet- en fietspaden in de straten in de straten rond de Brusselbaan. Da’s nog veiliger en ’t zou die straten ook goed uitkomen om nog eens deftig onderhouden te worden.

De waterellende aan de noordkant van de Brusselbaan (alles bergaf richting Abdij zeg maar) zal verlost zijn van de wateroverlast dankzij de grote nieuwe rioleringen die zullen geplaatst worden. Als dit klopt (afwachten) is het natuurlijk dé verbetering waar we al zo lang op wachten. Hoe die nieuwe rioleringen echter gaan aansluiten op de huizen aan de zuidkant van de Brusselbaan, is me nog niet geheel duidelijk.NIEUW !

Een belangrijk aantal zaken zal na de werken anders zijn. Ik probeer een overzicht te geven :

* Er blijven maar 2 rijstroken, geflankeerd door 2 fiets- en voetpaden van 1.75 en 1.50 meter breed. De strook aan de zuidkant van de Brusselbaan, nu parkeerplaatsten, blijft behouden. Er komen wel bomen en hier en daar zullen er om andere rendenen ook parkeerplaatsen verdwijnen.

* De parkeerplaatsen rechtover de Napoleon (tussen Erembodegem en de Molenberg) verdwijnen.

* Het kruispunt Kerkstraat – Brusselbaan (aan de bibliotheek) zal drastisch veranderen. Het verkeer komende van Asse zal de Kerkstraat niet meer kunnen inrijden ! Daardoor is er geen voorsorteerstrook nodig en kunnen een paar parkeerplaatsen gered worden.

* Het kruispunt Fosselstraat – Brusselbaan verandert ook flink : je zal er de Fosselstraat richting abdij niet meer kunnen inrijden. Dat stuk van de Fosselstraat wordt dus éénrichtingsverkeer van de Langestraat richting Brusselbaan. Ook op dit kruispunt moet dus alle verkeer vanuit Asse, dat in de kerkstraat moet zijn, al afslaan. Verderop kan dat niet meer.

* Ter hoogte van de bushalte van Koudenberg (ongeveer aan de Okay) komen er oversteekplaatsen voor de zwakke weggebruikers. Dat is een verbetering waar mijn fractie al herhaaldelijk had op aangedrongen om zo tijdens de spits ongevallen te voorkomen met scholieren die er de bus nemen.

* De parkeerplaatsen voor de Okay, aan de noordkant van de Brusselbaan, verdwijnen.

* Aan bepaalde straten zal er een voorsorteerstrook komen voor fietsers, die daardoor veel veiliger kunnen wachten en veel minder risico lopen in een dode hoek van een (vracht)auto te belanden.

De bus zal na de werken op de rijbaan stoppen. Alle verkeer achter een bus zal dus mee moeten stoppen. Welke ellende dat met zich meebrengt, kan je zien in Asse.