vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

11/02/2008 - Bosstraat - Langestraat : men is het gevaar beu !

Het kruispunt van de Langestraat met de Terlindenstraat / Bosstraat is gevaarlijk. Er ligt wel een verkeersdrempel maar daarmee is het gevaar er niet geweken. Buurtbewoners kunnen er van meespreken: wagens die vanuit Terlinden komen en richting Bosstraat gaan, hebben dankzij een grote weide op de hoek ruim zicht op het naderende verkeer. En als er geen verkeer afkomt, wordt er al eens flink doorgereden. Zeker nu er veel auto’s passeren die de buurt niet kennen (daarheen gestuurd door de omleidingen van de vele werken die momenteel in Aalst en Affligem doorgaan).
Op vraag van de buurtbewoners die terecht bang zijn, vroeg ik tijdens de vorige gemeenteraad aan de burgemeester om in te grijpen. Op lange termijn liefst met een verkeerstechnisch voorstel dat hard rijden op dat kruispunt onmogelijk maakt, maar op korte termijn vroeg ik om de automobilisten te sensibiliseren met zo’n verplaatsbaar bord dat aangeeft hoe snel je rijdt zodat je als bestuurde ziet als het té snel gaat. Daar hoort geen boete bij en ’t is even efficient.
Gezien we recent nog zo’n paar verplaatsbare borden kochten, leek me dat een kleine moeite. De lauwe reactie van de burgemeester voorspelde echter weinig goeds. Ik citeer hem uit de officiële notulen : “Ik zal het zeker vermelden maar ik persoonlijk krijg minstens 5 meldingen per week van plaatsen waar te snel gereden wordt volgens de bewoners.”
Intussen staat het enige verplaatsbare bord nog altijd (en dat al van voor nieuwjaar) op dezelfde plaats (de Bellestraat), waardoor ik me begin af te vragen waarom men er een verplààtsbaar bord neergezet heeft.
Ook gebeurd sindsdien : een zoveelste ongeluk op het vernoemde kruispunt. Deze keer waren het 2 auto’s die zwaar crashten, gelukkig zonder dodelijke slachtoffers. Enkel gekwetsten, 2 wagens total loss en schade aan de huizen.
Meneer de burgemeester, de mensen zijn het daar beu. Ze willen dat er nu eindelijk eens iets gedaan wordt aan dat gevaar in hun buurt. Ze zijn bang dat er eens een auto in hun living zal staan of dat hun kinderen overreden worden. U heeft de middelen, gebruik ze alstublieft voor het nog erger wordt !
 

08/02/2008 - Het voortbestaan van België volgens een Nederlander.

Victor Irving Spoormaker, psycholoog en schrijver, werkt momenteel aan een boek over Vlaanderen. In een opiniestuk in De Standaard, gaf hij een vlijmscherpe analyse van de situatie in ons land. Ik laat u graag meegenieten.

"Het voortbestaan van België hangt niet af van de Vlamingen, maar van de Walen. De Vlaamse eisen zijn niet onredelijk.

Het is misschien een te Nederlandse kijk op de situatie in België, maar het echte probleem in de Belgische formatie lijkt niet zozeer de (overigens terechte) splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, maar veeleer: geld. De verdeling daarvan is bijzonder scheef getrokken. Vlaanderen betaalt jaarlijks ruim € 10 miljard aan de Franstalige gemeenschap, zonder dat dit leidt tot extra invloed of zelfs maar een dankwoord. 10 miljard is een enorm bedrag. In Nederland ontstond 2 jaar geleden een rel omdat we jaarlijks € 2 à 3 miljard afdroegen aan de Europese Unie.

Het kleinere Vlaanderen draagt vier keer zoveel af aan Wallonië. In percentages van het bruto binnenlands product (bbp) is het zelfs nog meer. De twee tot drie miljard is ongeveer een 0,5 procent van het Nederlandse bbp, terwijl de tien miljard van Vlaanderen 5 à 6 procent is van het Vlaamse bbp. In 2006 bedroeg, volgens de Vlaamse regering, het bbp van Vlaanderen ongeveer € 180 miljard. Nu kun je denken, wat doet dit gegoochel met cijfers ertoe? Maar 5 procent van het bbp is absurd veel - in Nederland is dat bijvoorbeeld de volledige begroting voor onderwijs. Daarnaast zijn langdurig scheve financiële verhoudingen binnen een federatie nooit houdbaar.

Ik verblijf nu bijvoorbeeld in Slovenië dat met het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1991 het voormalige Joegoslavië opblies. Waarom deden de Slovenen dat? Per hoofd van de bevolking verdienden ze meer dan vier keer zoveel als de Serven, die overigens wel bepaalden waar het geld heen ging. Voor de Slovenen gold: wel betalen, niet bepalen. De Slovenen eisten meer bevoegdheden in een lossere federatie en de Serviërs wilden die niet geven, omdat ze de melkkoe tot elke prijs wilden behouden. Daarop riep Slovenië eenzijdig de onafhankelijkheid uit, samen met Kroatië, dat vanwege de bloeiende toeristische sector ook onevenredig veel geld naar Belgrado sluisde.

Waar we de Joegoslavische opdeling vooral van herinneren is de bloedige oorlog, maar de oorzaak van de opsplitsing is veel relevanter. De ene staat betaalde onevenredig veel aan de federatie, maar kreeg hiervoor geen extra invloed terug. Dat leidt tot problemen, zoals we ook kunnen zien in Spanje, waar Catalonië en Baskenland meer geld naar Madrid sturen dan ontvangen. Er zijn in zo'n situatie maar twee opties: ofwel probeer je het geld voor jezelf te houden, ofwel eis je meer invloed.

Leterme doet nu het eerste: het opeisen van meer bevoegdheden voor Vlaanderen en het versterken van de gewesten binnen een zwakkere Belgische federatie waardoor er meer geld in Vlaanderen blijft. Als Franstaligen niet toegeven aan deze eis - wat ze uiteraard niet zullen doen omdat ze dan of geld of macht of allebei verliezen - kun je alleen maar inbinden (en de scheve verhouding laten etteren) of eenzijdig de onafhankelijkheid uitroepen.

Optie twee is een minder besproken optie. Het is niet zo erg om meer te betalen aan andere regio's, zolang dit maar leidt tot extra invloed. In Nederland wordt het geld met name verdiend in de provincies Noord- en Zuid-Holland, die miljarden naar de rest van het land sturen. Maar tegelijkertijd zet de regio Holland wel de agenda en bepaalt het wat de rest van Nederland doet. Prima dus. Vlaanderen is net als de regio Holland de krachtcentrale van het land, maar België 'vervlaanderiseert' niet zoals Nederland wel al jaren, misschien eeuwen zelfs, 'verhollandiseert'. Ook hier hangt alles af van de opstelling van de Walen. Zij zijn jarenlang al bevoordeeld. Zullen ze hun bevoorrechte positie opgeven? Waarschijnlijk niet, en ik zou ook niet weten hoe je hen zou kunnen overtuigen. Misschien helpt het erop te wijzen dat Vlamingen de zaken wel goed kunnen organiseren (kijk bijvoorbeeld naar hun economie), en Walen al decennia lang de kans hebben gehad maar niet verder zijn gekomen dan dure advertenties in de Economist (waar Macedonië ook in adverteert)? Misschien helpt het om te zeggen dat jullie hen alleen maar willen helpen orde op zaken te stellen? Misschien helpt het om te zeggen dat de miljardenstroom alleen kan blijven, als Vlaanderen mag ingrijpen? Geen operatie, geen infuus.

De Vlaamse eisen zijn niet onredelijk. De vraag is of de Franstaligen durven toegeven dat de huidige situatie eigenlijk niet kan. Doen ze dat niet, dan blazen zij België op."