vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

07/02/2008 - In memoriam : Elza Arys

Op 24 januari overleed Elza Arys. Elza was van 1976 tot 1982 gemeenteraadslid voor de Volksunie (net als ikzelf tot de VU opgedoekt werd) in de nieuwe fusiegemeente Affligem en was één van de eerste vrouwen in de gemeenteraad. Voormalig Affligems VU-schepen Arthur De Schrijver, die haar destijds had overhaald in de politiek te stappen, nam tijdens de uitvaart in naam van velen afscheid met een emotionele rede, waarin hij haar terecht omschreef als iemand die zoveel vrienden had omdat ze zelf zoveel vriendschap gaf. Elza was inderdaad altijd paraat om te helpen bij de scouts, de missievrienden, de abdij en natuurlijk bij haar vrienden en buren, waaronder mijn grootouders. Hoewel ze de laatste jaren wat sukkelde met haar gezondheid, bleef ze een opgewekt persoon. Elza, die bij veel dorpsgenoten bekend zal blijven als een gewaardeerde kokkin op familiefeesten, werd op 1 februari begraven te Hekelgem. Ze werd 81 jaar.
 

07/02/2008 - Extra agendapunt : Neutraliteit gemeentepersoneel

Op de gemeenteraad zal er gestemd worden over een extra punt dat ik toegevoegd heb over de neutraliteit van het gemeentepersoneel. Het is immers beter hierover vooraf en in alle sereniteit goede afspraken te maken alvorens de meningen polariseren mocht er zich een concreet probleem stellen. Een gelijkaardig voorstel werd overigens oa in Lier goedgekeurd door VLD, LDD, CD&V, N-VA en VB. Als die consequent zijn moeten ze dat hier ook goedkeuren en halen we ofwel een héél ruime meerderheid, ofwel zelfs een unanieme goedkeuring. Tenzij men dus in Affligem er de voorkeur aan geeft om de zaak te laten verrotten en zich dan te kunnen profileren als voor- of tegenstander. Dat zullen degenen zijn die dit voorstel meteen tot een hofddoeken-debat zullen willen omvormen, terwijl de tekst duidelijk ruimer gaat.

Dit is de tekst zoals ik hem ingediend heb :
Gezien diversiteit aangemoedigd moet worden in het personeelsbeleid van de gemeente Affligem, gezien de persoonlijke levensovertuiging van ieder personeelslid niet ter zake mag doen bij het uitrollen van een personeelsbeleid,
gezien de dienstverlening aan de burger de kern moet zijn van ons personeelsbeleid en daarbij iedere burger recht heeft op een gelijkwaardige behandeling, gezien elke schijn van partijdigheid tegenover de bevolking moet vermeden worden bij het gemeentepersoneel, gezien daardoor het draagvlak voor een divers personeelsbeleid van een gemeente met inwoners van verschillende nationaliteiten, religies en culturen, alleen maar groter kan worden, staat de neutraliteit van de dienstverlening en het respect voor ieders overtuiging voorop.
Gezien het daarenboven beter is het dak te repareren voor het begint te regenen en het dus beter is dit soort zaken te bespreken en te regelen vooraleer er zich gelijkaardige problemen aandienen, stel ik voor dat de gemeenteraad opdracht geeft aan het gemeentepersoneel om geen uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politiek en andere overtuigingen te dragen van zodra men werkt in een functie waarbij men met de bevolking in contact komt, zoals bijvoorbeeld in een loketfunctie. De gemeente zal hiervoor de nodige aanpassingen en toevoegingen doen in zijn personeelsstatuut, personeelsbeleid, aanwervingspolitiek en deontologische code.