vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

08/01/2008 - De parabels van Urbanus

Urbanus kreeg recent de Prijs van de Vrijheid, die jaarlijks wordt toegekend door het genootschap Nova Civitas. zijn dankwoord bij het aanvaarden van die prijs was niet alleen grappig om horen, het was ook een vlijmscherpe analyse van het huidige politieke denken in ons land.
Lees en geniet mee van de (ietwat ingekorte) speech van Urbain Servranckx !

Goedenavond linkse kaviaarsocialisten en rechtse wereldverslechteraars. Kortom : beste vrienden.

Trots
Ik ben heel trots om de Prijs van de Vrijheid in ontvangst te mogen nemen, maar ik snap niet goed waaraan ik hem verdiend heb. Misschien omdat ik op dit moment bekender ben dan de prijs zelf. De Prijs van de Vrijheid heeft dus eigenlijk Urbanus gekregen. Wat kunt ge daar eigenlijk mee aanvangen vraag ik mij af. Ayaan Hirsi Ali heeft hem ook gekregen en zie wat voor een rustig leventje dat meiske nu heeft.

Jezus
Ik zou een collega van mij willen introduceren waarmee ik vroeger nog gevoetbald heb in 4de provinciale, Jezus van Nazareth. Hij zag dat zijn publiek nogal simpel van geest
was en daarom bracht hij zijn sketchen in de vorm van een parabel. Dat was makkelijker om te verstaan. Ik heb hier eens in de zaal gekeken en heu....

Parabel 1
Als eerste parabel zou ik willen beginnen met ‘De parabel van de verstopte riolering’. In 1971, in volle hippieperiode ben ik al liftend naar Katmandu getrokken. In Iran had ik al een zevental vrienden gemaakt en wij logeerden allemaal samen in hotel ‘De Sultans of Swing’. Die mensen waren daar supervriendelijk en gedienstig. Het eten en de bedden dat
was allemaal dik in orde, maar de toiletten, dat was wat minder. Daar stond geen toiletpot, er zat gewoon een klein gaatje in een betonnen vloer. Ge moest serieus mikken
om uw Nelson Mandela daar zonder kleerscheuren door te krijgen. En er was ook geen wc-papier, dat was nog erger. Er stond enkel een kruikje met water. Dat water moest ge
tegen uw kont kletsen totdat uw achterlicht weer proper knipperde. Dat voelde toch niet zo lekker aan en wij smokkelden telkens stiekem een gazet mee binnen. Na een paar dagen vonden die mensen ons ineens niet meer zo sympathiek want heel de riolering van dat hotel zat verstopt. Wij werden vies bekeken en voelden ons daar niet meer op ons gemak.
Eén ding kan ik met absolute zekerheid zeggen, er was daar geen centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding voorhanden om dat hotel te verplichten hun rioleringsysteem aan ons aan te passen. Ze hadden er iets veel humaner op gevonden. Ze hebben ons daar gewoon buiten gesmeten. Totdaar de eerste parabel.

Gastvrij
Wel, net als die Iraniers zijn wij van nature heel gastvrij en heel verdraagzaam, maar de laatste jaren zijn er bij ons ook nogal wat rioleringen verstopt geraakt omdat er iemand
een mand rotte appels had doorgechast en daarmee is de vriendelijkheid er hier ook een beetje uit. De mensen bellen om hulp, maar de ontstoppingsdienst lag met zijn politiek correcte kloten in de zetel te maffen.

Parabel 2
De tweede parabel, is een gevolg van de eerste ‘De parabel van het verschoten konijn’. Een konijn zat rustig zijn klavers te knabbelen. De zon scheen en er kwam een eekhoorn
bijzitten. Ze vertelden wat grappen over eikels en denappels. Toen kwam een vriendelijk lachende vos het gezelschap vervoegen. Meteen schoten het konijn en de eekhoorn weg
en ze verstopten zich angstig onder een struik. De de vos zei verbouwereerd:”Waarom kijken jullie zo raar? Ik kom hier gewoon wat in de zon zitten. Hebt ge iets tegen mijn ros
haar misschien? Zijn jullie racisten?” “Maar nee vos”, zei het konijn, “uw ros haar dat kan ons absoluut niet schelen en er is hier zon genoeg, maar ik herinner mij een paar bloederige incidenten met gasten die net zoals gij van dat ros haar hadden, en daarmee weten wij nu niet zeker of gij hier komt om in de zon te zitten of om onze kop af te bijten.” Tot daar de tweede parabel

Tanghe
Bijna elke avond kunt ge Martine Tanghe in het journaal horen vertellen: “Jongeren hebben in Brussel drie auto’s in brand gestoken en een aantal voorbijgangers gemolesteerd”. Dan hoort ge heel teeveekijkend Vlaanderen denken, “Welke jongeren zouden ze in hemelsnaam bedoelen? West Vlaamse jongeren? Limburgers? Zwitsers? Ik zal eens naar Martine bellen, misschien kan ik daar geld mee winnen.
“Halloo met Martine, welke jongeren bedoelen we? U moet nu antwoorden meneer....”
“Heu.... kattenjongeren! “
“Nee meneer kattenjongeren is niet goed.”

Gevang
Ik las laatst een lezersbrief van een gedetineerde. Wij zitten hier met 6 in een cel, dat is onverantwoord. Ja had hij niks mispeuterd zaten ze daar nog maar met 5 in die cel.
‘In ‘t gevang worden ze nog slechter’ wordt wel eens gezegd. Wel, laat ze lopen en we worden allemaal slechter. Iemand moet toch die rotte appels uit de riolering halen. Dan komt het vertrouwen misschien terug en kunnen we de ramadan en karnaval laten samensmelten en cocktails drinken van muntthee en Westvleteren. En als we zat zijn mekaars kleren uitlachen en zo.

Gezalfde
Maar er is hoop, dierbare getroffenen, er is een nieuwe profeet opgestaan, Karel De Gezalfde. Sedert die de zeven wereldzeeën heeft afgeschuimd, weet hij de boel hier
aardig te relativeren. “Mensen, wat maken wij ons druk om Brussel Halle Vilvoorde, in Afrika is er een sexuele genocide aan de gang. Vrouwen worden er massaal verkracht,
verminkt en vermoord. En wij maken ons hier druk over Franstaligen die in Vlaanderen op Franstaligen kunnen stemmen”. En inderdaad hij heeft gelijk. Als ge dit probleem van op de maan bekijkt dan is het onrecht in Afrika groter dan het onze. Maar wij zitten nu eenmaal niet op de maan, wij zitten hier.
Moeten we dan ieder klein onrechtje laten woekeren zolang het grote onrecht niet is opgelost? Als het daar in Afrika zoveel erger is, waarom is hij dan onlangs naar Kosovo
gegaan? Hij moest zich daar waarschijnlijk hoogdringend een hoed gaan kopen.
Ik zou ook niet weten hoe we die miserie in Afrika moeten oplossen. Onrecht tiert daar welig, dat is een feit. Maar desalnietemin gaat het er hem niet om hoe groot of hoe klein onrecht is, het gaat er hem om dat het onrecht is. Iedereen moet op zijn cirkeltje daar iets proberen aan te doen.

BHV
En BHV ligt toevallig in onze cirkel. Kan iemand ons nog eens duidelijk uitleggen waar die ruzie met de Walen over gaat? Pompt Vlaanderen effectief pakken geld in Wallonie?
En zo ja, wat doen die daar dan mee? Wij hebben toch het recht om dat te weten. Misschien zijn ze met ons kluiten in Herstal een atoombom aan het maken om op onze
kop te droppen.

Plunder
Wij Vlamingen worden langs alle kanten beboet en geplunderd, het zou toch beleefd zijn als men ons zegt waar dit goed voor is. Wij zitten opgescheept met duizenden venijnige graafjes van Alva die ons binnenste buiten keren: “Meneer, u brengt hier een soepmixer in als onkost, maar ik heb ontdekt dat u uw oude mixer heeft hersteld en tweedehands verkocht, waar is dat recu’tje? Terwijl aan de andere kant ene met katarakt achter een loket zit: “u hebt 58 kinderen zegt u en u wilt een grotere sociale villa... komt in orde ”

Cliché
En dan staan ze stom dat er clichés ontstaan. ‘Belgen zijn dom!’. Ja haha, dat is folklore.’Fransmannen zijn arrogant!’ haha zijt maar zeker. ‘Hollanders zijn gierig!’ en geen klein beetje haha. ‘ Japanners hebben een klein pietje!‘ Haha! Walen zijn lui!’ Quoi? Ha non! C’est une honte! Un vrai scandale!
Het bewijs komt echter uit verrassende hoek, namelijk de videoindustrie. Er worden veel meer dvd’s verkocht in Wallonie dan in Vlaanderen. Wie heeft er het meeste tijd om daar naar te kijken denkt ge? Haha, maintenant toi!

Henin
We mogen niet veralgemenen natuurlijk, want neem nu Justine Henin, eindelijk eens een Waalse die geld opbrengt, loopt ze er mee naar Monaco. Justine je t’en prie, revient et
montre la Wallonie comment on fait.

Gennez
Caroline Gennez stond onlangs in de woestijn te roepen: “De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen”. Dat klinkt fair, jammer genoeg weten de dragers intussen dat
er nogal wat sterke schouders verstopt zitten tussen de zware lasten.
Als we dit principe nu eens overhevelen naar studenten. Sommigen blokken zich te pletter in de hitte van de zomer, anderen hangen ondertussen in ’t cafe of in de fontein. Zij die hard geblokt hebben zijn geslaagd, de je m’enfoefers zijn gebuisd. Dan komt Caroline: “We zullen van de grote onderscheidingen een pak punten afpakken en aan de gebuisden geven, dan halen die ook hun diploma.”
Let op mijn woorden,volgend jaar liggen er nog tien keer meer in de fontein. Fine tuning, dat is wat hier ontbreekt. Fine tuning.

Tsunami
De mensen zijn gelukkig nog niet helemaal verzuurd, ze zijn best bereid om anderen te helpen als het er op aankomt. Kijk maar met wat een gul hart men heeft gereageerd op de
tsunamiramp. Met dat geld alleen al kunnen ze een dijk bouwen rond de Indische oceaan. Ik vind het trouwens heel verrassend dat er van dat tsunamigeld niks naar Wallonie werd getransfereerd. Dat heeft de PS dan toch over het hoofd gezien.

Beschaving
Maar al bij al leven wij in het schoonste land van de wereld. Ik zie toch nog redelijk wat overblijfselen van een vredige beschaving. De mensen wachten beleefd hun beurt af bij
de bakker. In de file zet iedereen zich spontaan opzij als er achteraan een ambulance aankomt. Dat moeten we koesteren. De nachtmerrie is, dat we bij de bakker staan aan te schuiven. Een ambulance met loeiende sirene stopt vlak voor de winkel. Er komen twee ambulanciers uitgesprongen en met hun draagberrie stormen ze de winkel binnen.
Iedereen gaat opzij en dan roept die ambulancier tegen de bakker: “4 croissants, 3 boterkoeken en 6 pistolees”. Ja, dan is alles verloren, dan zijn we dat ook kwijt, want
vanaf dan gaat niemand nog opzij voor een ambulance.

Urbanus

PS : zie ook een eerder opiniestuk van de hand van Urbanus op onderstaande link
http://www.tim.vu/nl/?pg=blikvangers_overzicht&blikvanger=71
 

12/12/2007 - Affligemse subsidies voor zonne-energie - UPDATE

Op de laatste gemeenteraad heb ik een voorstel ingediend om de ingebruikname van installaties op zonne-energie te subsidiëren. Tijdens de zitting al heeft de meerderheid laten verstaan dat ze het voorstel niet ongenegen was maar een finaal standpunt is er nog niet ingenomen. Dat zal pas gebeuren na advies van de milieuraad. Die komt waarschijnlijk niet bijeen voor maart 2008, maar als die het positief adviseert, dan komt het terug naar de gemeenteraad en zal het daar gestemd moeten worden.
Zoals gezegd, heb ik er goede hoop op dat het subsidiëringsvoorstel aanvaard zal worden, maar ik ben nog niet zeker of de voorgestelde bedragen aanvaard zullen worden. Ik hoop echter van wel, anders zou het te weinig mensen over de streep kunnen trekken.
Een groot gat in de begroting zal het nooit slaan, dit zal zeker geen subsidie worden waar jaarlijks honderd mensen beroep op zullen doen.
Vandaar dus de hoop dat er niet zal getornd worden aan de bedragen die ik voorstelde.
Voor de geïntereseerden geef ik hieronder de tekst weer zoals die nu voorgelegd zal worden aan de milieuraad.

Subsidiereglement voor het plaatsen van thermische zonne-installaties, fotovoltaïsche zonne-installaties en warmtepompsystemen

Gezien het Protocol van Kyoto dat België op 29 april 1998 heeft ondertekend, waarbij België zich engageert tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 7,5% in 2010 t.o.v. 1990, gezien de doelstellingen uit artikel 23 van het elektriciteitsdecreet, namelijk het aantal door de leveranciers voor te leggen groenestroomcertificaten, gezien milieubeleidsplan, voorgesteld op de gemeenteraad door de bevoegde schepen, gezien hernieuwbare energiebronnen onuitputtelijk en milieuvriendelijk zijn, gezien de toepassing van hernieuwbare energie een impuls kan geven aan innovatie en aan de sociaal-economische ontwikkeling in Vlaanderen, gezien de investeringskosten in hernieuwbare energie-installaties, met name voor de particulier, substantieel groter zijn dan voor conventionele installatietechnieken, gezien de toekenning van subsidies de toepassing van hernieuwbare energie kan bevorderen, gezien lokale overheden een actieve rol dienen te spelen in de stimulering van lokale toepassing van hernieuwbare energie,

stel ik voor volgend subsidiereglement goed te keuren, er de nodige kredieten voor te voorzien in het gemeentelijke budget van 2008 bij de eerste begrotingswijziging en het nadien kenbaar te maken bij het grote publiek door het te publiceren op de gemeentelijke webstek en in het gemeentelijk infoblad :

Artikel 1
In dit subsidiereglement wordt verstaan onder:
1. thermische zonne-installaties: installaties die zonnewarmte opvangen, opslaan en verdelen;
2. fotovoltaïsche zonne-installaties: installaties die zonlicht omzetten in elektriciteit door middel van fotovoltaïsche zonnecellen;
3. warmtepompsystemen: systemen die warmte op relatief laag temperatuurniveau onttrekken aan lucht, grond of water en door middel van een warmtepomp deze warmte op een hoger temperatuurniveau terug afgeven;
4. COP: de winstfactor van een warmtepomp, de verhouding van de geleverde nuttige energie ten opzichte van de opgenomen elektrische energie van de compressor;
5. KWp: het vermogen dat een fotovoltaïsch systeem levert bij standaardzoninstraling.

Artikel 2.
Er wordt een subsidie verleend voor het plaatsen van thermische zonne-installaties, fotovoltaïsche zonne-installaties en warmtepompsystemen. Deze subsidie bedraagt:
1. 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een thermische zonne-installatie voor de verwarming van sanitair water of van woningen, met een maximum van 500 euro per adres;
2. 10 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een fotovoltaïsche zonne-installatie, met een maximum van 750 euro per adres;
3. 750 euro per adres voor een warmtepompsysteem voor woningverwarming;
4. 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepomp voor de verwarming van sanitair water met een maximum van 500 euro per adres;
5. 1000 euro per adres voor een combiwarmtepompsysteem voor woningverwarming en de verwarming van sanitair water.

Elke subsidie kan slechts eenmaal per adres worden toegepast. Een combinatie van subsidies voor verschillende technieken is toegestaan.

Indien het aantal aanvragen het totaal in de begroting voorziene bedrag overstijgt, zal het toekennen van de subsidies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in de begroting voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.

Indien het totaal in de begroting voorziene bedrag tijdens het betrokken dienstjaar niet is uitgeput, wordt een bedrag, ten behoeve van de goedgekeurde dossiers van installaties die tijdens het volgende jaar worden gefactureerd, overgeheveld naar het volgende dienstjaar.

Artikel 3.
Enkel installaties die geplaatst worden in wettelijk vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied van Affligem liggen, komen, voor zover op het moment van de subsidieaanvraag nog niet begonnen is met de werkzaamheden, in aanmerking voor subsidie.

Artikel 4.
Deze toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiesubsidies, op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen subsidies 80% van de investeringskost niet overschrijdt. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke subsidie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 80 %.

Artikel 5.
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:
1. de eigenaar van het gebouw;
2. de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.

Artikel 6.
De plaatsing van de installatie moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap. Dit houdt onder meer in dat:
1. Thermisch zonne-installaties worden geïnstalleerd conform de technische voorlichting 212 van het WTCB ‘Leidraad voor de installatie van zonneboilers’.
2. Warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen worden geïnstalleerd volgens de ‘Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’, uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE).

Artikel 7.
De subsidie voor warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen wordt toegekend op voorwaarde dat:
1. de warmtepomp instaat voor de hoofdverwarming van het gebouw;
2. water zorgt voor de warmteafgifte;
3. de COP van de warmtepomp minstens 3,4 bedraagt, gemeten volgens de ‘standaard rating conditions’ van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig.

De subsidie voor warmtepompboilers wordt toegekend op voorwaarde dat de COP van de warmtepompboiler minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN 255-3.

De subsidie voor thermische zonne-installaties wordt toegekend op voorwaarde dat de collector getest is volgens en conform is aan EN 12975 of één systeem uit het gamma geprefabriceerde systemen getest is volgens en conform is aan EN 12977.

De subsidie voor fotovoltaïsche zonne-installaties wordt toegekend op voorwaarde dat:
1. De netkoppeling gebeurt conform het lastenboek C10/11 : "Technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde fotovoltaïsche productie-installaties die in parallel werken met het distributienet", uitgebracht door de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG).
Zowel autonome als netgekoppelde installaties komen in aanmerking voor de subsidie.
2. De modules beantwoorden aan IEC 61215 (kristallijn silicium) of aan IEC 61646 (dunne film).
3. Het opgestelde vermogen minimum 0.8 kWp bedraagt.

Artikel 8.
De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Affligem op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier dat ook op de webstek van de gemeente ter beschikking gesteld zal worden.

Artikel 9.
De aanvraag tot subsidie gebeurt in twee stappen, zodat de aanvrager nog voor de investeringsbeslissing (dus voor de bestelling) zekerheid heeft over de subsidie.

De aanvrager dient het aanvraagformulier samen met een gedetailleerde offerte in bij het gemeentebestuur. Binnen de 30 werkdagen wort de aanvrager schriftelijk door het gemeentebestuur in kennis gesteld of de subsidie al dan niet werd goedgekeurd.

Indien de subsidieaanvraag werd afgewezen, blijkt de reden tot weigering (bijvoorbeeld omdat de budgetten voor dat jaar uitgeput zijn, of omdat de offerte niet beantwoordt aan de voorschriften van dit reglement, of omdat er onvoldoende garanties zijn voor de kwaliteit) duidelijk uit de motieven van het schrijven van het gemeentebestuur. Indien de subsidieaanvraag werd afgewezen kan er steeds een nieuwe aanvraag worden ingediend voor zover rekening gehouden werd met de motivering van de vorige weigering.

Indien de subsidie principieel werd goedgekeurd, meldt het gemeentebestuur de goedkeuring aan de aanvrager. Vanaf het moment van ontvangst van de beslissing van het gemeentebestuur kan worden overgegaan tot de uitvoering van de installatie.

De aanvrager kan de facturen pas indienen bij de instantie die het aanvraagdossier beheert nadat de installatie volledig is uitgevoerd volgens de offerte en bedrijfsklaar is. De mogelijkheid tot het indienen van facturen vervalt 12 maanden na de principiële goedkeuring van het gemeentelijke subsidiedossier.

Artikel 10.
De subsidie zal binnen een redelijke termijn na het indienen van de facturen worden uitbetaald na beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht om uitbetaling van de subsidie te weigeren of uit te stellen indien de installatie niet beantwoordt aan de offerte. Bij deze beslissing zal het college zich laten leiden door het rapport dat opgesteld werd na een bezoek ter plaatse door een bevoegde persoon die door het gemeentebestuur werd aangeduid. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 11.
De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding binnen deze termijn verwijderd worden.

Indien aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, zal van de aanvrager een terugvordering worden geëist in evenredigheid met de nog resterende termijn, te rekenen vanaf de vaststelling van de feiten.

De gemeente kan de in het eerste lid vermelde voorwaarden desgewenst laten controleren door een daartoe bevoegde dienst die hiermee door het gemeentebestuur werd belast. Deze dienst moet toegang krijgen tot de installatie. Bijkomende controles buiten de eerste controle na opstart zullen enkel plaatsvinden nadat de aanvrager schriftelijk op de hoogte is gebracht van een bijkomende controle en motivering.