vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

15/11/2007 - Heeft Affligem een 10e voetbalplein nodig in het centrum van Teralfene ?

In Teralfene is nogal wat beroering over de bouwaanvraag voor een nieuwe mega-kantine van voetbalclub De Leeuwkens. Daarbij komt dat het gemeentebestuur plannen heeft om een tiende (10!) voetbalveld aan te leggen in Affligem, precies in het centrum van Teralfene.
Omdat er nogal wat onduidelijkheden zijn in beide dossiers en opdat we een duidelijk stellingname van het gemeentebestuur zouden kennen in dit dossier, heb ik besloten om klaarheid in de zaak te brengen door een hele reeks vragen af te vuren op de betrokken schepen van ruimtelijke ordening. Om hem de kans te geven de antwoorden voor te bereiden, zal ik de vragen niet stellen aan het einde van de zitting, maar via een toegevoegd agendapunt. En als de schepen de vragen vooraf mag lezen, dan mag u dat natuurlijk ook. Dit zijn ze :
A] De bouwaanvraag voor een nieuwe kantine
- Van wie is de grond waarop dit gebouw zal gezet worden ?
- Waarom is de bouwheer de heer Callebaut en niet de gemeente ?
- Wie zal er eigenaar van het gebouw zijn ?
- Wat is de functie van de raad van beheer van de voetbalclub ? Wat beheert die precies gezien vrijwel alle grond daar van de gemeente is ?
- Welke milieuvergunningen zijn aangevraagd voor dit gebouw ?
- Waarom zijn extra kleedkamers en douches voorzien in dit gebouw; de gemeente heeft heel recent geïnvesteerd in een gebouw met kleedkamers !
- Gezien de plannen aantonen dat er in het nieuwe gebouw een grote keuken komt en een zeer grote verbruikszaal, is de angst van de buren dat dit gebouw als feestzaal/café zal verhuurd worden, begrijpelijk. Hoe zit het met de reglementering daarop ? (milieu, uitbating, brandveiligheid, ...)
- Moet je bij zo’n grote plannen ook geen parkingplannen voorzien ? Waarom heeft het college in zijn nota aan Leuven hierover geen opmerking gemaakt ? Gezien de smalle wegen en de kennelijke plannen om veel volk aan te trekken, leek me dat een evidente opmerking.
- Van wie is het perceel waar nu de parking ligt ?
- Hoe zit het met de plannen om het hele terrein in te kopen zodat alles van de gemeente is ?
- Waarom heeft het college geen opmerkingen gemaakt omtrent de toegankelijkheid van de Denderweg ter hoogte van dat nieuwe gebouw ? Als daar op die bredere weg auto’s gaan parkeren, wordt het gebruik van de wagen voor de buurtbewoners onmogelijk en is dat stuk van de Denderweg niet meer bereikbaar voor de hulpdiensten zoals brandweer en ziekenwagen.

B] De plannen voor de aanleg van een 10e voetbalplein
- Hoever staat het plan om een extra voetbalveld aan te leggen in het centrum van Teralfene ?
- Wie is op dit moment gesprekspartner in deze zaak en hoe staan die tegenover de plannen ? Wie is er in feite vragende partij ?
- In hoeverre is nagegaan of dat de ideale plaats is voor zo’n nieuw veld ? Kunnen de spelers, die voor een groot stuk niét uit centrum Teralfene komen, niet gaan oefenen op één van de velden bij de Bellekouter, die precies 1.2 kilometer verwijderd ligt en dus voor velen dichter ?
- Stel dat het plein er zou komen, langs waar zal het bereikbaar worden gemaakt voor publiek maar ook hulpdiensten ? Momenteel is het beoogde stuk grond niet ontsloten.
- Waar denkt de schepen dan te zullen onteigenen en hoeveel grond zal er onteigend worden ? Hoe breed wordt de strook ?
- Kennen we de eigenaars van alle beoogde stukken grond ? Weten we of die wel willen verkopen en zo neen, gaan we ook daar onteigenen ?
- Is het stuk van de beoogde grond dat in blauwe zone is ingekleurd op het gewestplan niet te klein voor een voetbalveld, parkje en pétanquebaan ?
Zal de schepen ook gronden uit de bouwzone gebruiken om dit allemaal aan te leggen ?
- Zal de schepen de procedure inzetten tot bestemmingswijziging in dat geval ?
- Is dat ook niet nodig voor de blauwe zone ? Daar kan toch geen sportgebied van gemaakt worden ?
- Heeft de schepen al gedacht aan wat dit project gaat kosten ?
- Is dit plan al eens afgewogen tegen de alternatieven zoals spelen op andere velden, zoals dat nu reeds gebeurt ?


 

14/11/2007 - Vragen aan de korpschef van politiezone TARL

Eric Uyttersprot is als korpschef van de politiezone TARL de baas van de politie die Affligem bedient. Eric heeft al lang een goede reputatie omwille van zijn vakkennis en zijn manier van communiceren met het publiek. Volgende week bezoekt hij de gemeenteraad, waardoor ik hem formeel een paar vragen kan stellen.
Die gaan vooral over de beschikbare mankracht is en de manier waarop die ingezet moet worden binnen TARL. Dit zijn de vragen die ik hem zal stellen :
Hoeveel mensen (voltijds equivalent) hebben we in dienst bij TARL ? Hoeveel daarvan zijn puur adminstratief of ondersteunend en hoeveel zijn politieagenten ?
Als we enkel kijken naar de politieagenten, hoeveel manuren heeft u dan ter beschikking op jaarbasis ?
Kan u me de volledige verdeling geven van die manuren over de verschillende opdrachten die uw korps uitvoert ? Bijvoorbeeld : hoeveel van die manuren worden besteed aan patrouilleren, hoeveel aan administratie (dus binnen zitten op kantoor), hoeveel aan aanwezigheid bij scholen, hoeveel aan diensten aan bijvoorbeeld gerechtsgebouwen, hoeveel tijd aan snelheidscontroles, hoeveel aan allerhande preventieacties ?
Hoe schat u de sfeer in bij uw agenten ? Hoe zit het met het ziekteverzuim bij de agenten van TARL (altijd een goeie graadmeter voor tevredenheid) ? Zijn zij tevreden met de klemtonen die gelegd worden of zouden ze liever meer tijd stoppen in andere prioriteiten ?