vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

15/10/2007 - Affligemse belastingen voor 2007 zijn terugvorderbaar !

Net als in een aantal andere Vlaamse gemeenten is ook in Affligem het belastingreglement voor 2006 pas op 13 februari 2007 door de gemeenteraad goedgekeurd. Dat is te laat en dus kunnen de inwoners van Affigem de 7% opcentiemen -het percentage belastingen dat Affligem heft bovenop de federale personenbelasting- terugeisen.

Gemeenten moeten elk jaar opnieuw bepalen hoeveel opcentiemen zij voor het lopende jaar zullen innen. Die opcentiemen vormen een belangrijke financieringsbron voor de gemeente. Toch gebeurt het jaarlijks dat gemeenten te laat zijn met het goedkeuren van hun begroting en dus van hun opcentiemen. Na verkiezingen zijn het er systematisch echter extra veel, zeker als er naar aanleiding van die verkiezingen een andere coalitie aan de macht komt. De moeilijkheden waarmee de huidige meerderheid aan de macht kwam in Affligem (een deel van de VLD gekozenen liep over naar de CD&V én er liepen klachten die de benoeming van de burgemeester tegenhielden) waren er allicht mee de oorzaak van dat de nieuwe meerderheid het belang van snel handelen in deze zaak nog niet doorhad.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen dringt er nochtans jaarlijks bij de gemeenten op aan dat ze hun belastingreglement tijdig goedkeuren. Omdat enkele jaren geleden zowel de rechtbank van Bergen als die van Antwerpen in afzonderlijke vonnissen klagende burgers gelijk gaven en de betrokken gemeenten veroordeelden tot het terugbetalen van de opcentiemen, stuurde Keulen in november 2006 nog een extra herinnering rond. Maar ook die werd in Affligem genegeerd. Met alle gevolgen van dien …

Gezien Affligem zijn belastingreglement niet tijdig goedkeurde, is er voor 2007 geen basis om belastingen te heffen. Als een inwoner van Affligem dus de terugbetaling vraagt van de opcentiemen die hem desondanks werden aangerekend, moet de fiscus daarop ingaan. De twee vonnissen laten daar volgens fiscalisten geen twijfel over bestaan.

Wie dat wil kan in Affligem dus, binnen de zes maanden na ontvangst van zijn aanslagbiljet voor de personenbelastingen, een verzoek tot terugbetaling indienen. Dat verzoek moet gericht worden aan de gewestelijke directeur, wiens adres je kan terugvinden op de achterkant van je aanslagbiljet. In de praktijk zal dat aanslagbiljet bij de meesten onder ons in het voorjaar 2008 in de bus vallen.

In Affligem bedragen de opcentiemen 7 procent. Voor elke 1000 euro die je dus aan personenbelastingen betaalt, komt daar 70 euro bovenop voor de financiering van Affligem. Heb je dus 8000 euro betaald, dan had je aan de gemeente nog eens 560 euro moeten betalen.

Die 560 euro moet je nu dus niét betalen omdat het gemeentebestuur zijn huiswerk niet heeft gedaan. Dat zal ongetwijfeld pijn doen bij het bestuur, maar wie zijn poep verbrandt moet op de blaren zitten. Of om het concreter te stellen : wie zich laat betalen als professioneel schepen of burgemeester, moet daar dan ook naar werken en bereid zijn de gevolgen te dragen als er geblunderd is.
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=MN1IITPK&word=opcentiemen
 

15/10/2007 - Verenigde oppositie roept de gemeenteraad bijeen

Bij de vorige gemeenteraad zijn àlle leden van de oppositie (Vlaams Belang, Leefbaar Affligem en VLD) weggegaan bij het begin van de zitting als teken van protest tegen de manier van werken bij de meerderheid en dan vooral tegen het gebrek aan respect bij de CD&V voor de leden van de gemeenteraad.
Toen we weggingen, beloofden we ook de gemeenteraad zélf opnieuw te zullen bijeenroepen. Bij deze hebben we dat gedaan en zal de gemeenteraad op ons initiatief samenkomen op dinsdag 23 oktober om 20u in de raadszaal. Dit is de agenda van de openbare zitting :

1. mededelingen en goedkeuring verslagen vorige 2 gemeenteraden
Het college wordt gelast beslissingen en besluiten van de gouverneur en minister sedert vorige gemeenteraad naar voor te brengen.
2. Voorstel om in de drie deelgemeenten bij wege van proefproject een installatie te plaatsen met zakjes voor de opvang van uitwerpselen van huisdieren.
Om de overlast die dierlijke uitwerpselen veroorzaken te verminderen, wenst de Open-Vld Fractie een voorstel te doen om bakjes met opvangzakjes te plaatsen in de drie deelgemeenten. Zodoende hebben eigenaars van dieren niet langer het excuus dat zij vergaten een zakje mee te nemen als hun “beestje” iets laat vallen.
3. Stand van zaken in het dossier van het tijdsregistratiesysteem.
Vraag aan het college toelichting te verstrekken in dit aanslepend dossier.
4. Voorstel tot het aannemen van een gemeentelijk reglement met betrekking tot de kerkhoven
Om de huidige kerkhoven te uniformiseren en te verfraaien, wordt voorgesteld de oude politieverordening te vervangen door een meer up to date versie, waar meteen alles in één besluit geregeld wordt.
5. Voorstel tot aanpassing van de afrit Affligem voor de voertuigen komende van Brussel (dit is het punt dat ik toevoegde aan de agenda)
Op het afrittencomplex van de snelweg te Affligem, is de verkeerssituatie recent aangepast door het plaatsen van verkeerslichten. Mede daardoor staat er op de afrit voor de wagens die uit Brussel komen, dikwijls een file aan te schuiven. Tijdens de spits is die file zolang dat hij tot op de snelweg zelf staat. Daardoor staan de wachtende auto's geregeld aan te schuiven op de pechstrook voor de afrit, een gevaarlijke situatie. De ontwerper van het plan had dat allicht voorzien heeft daarom al de pechstrook, die doorliep op de afrit zelf, al een stuk weggehaald en vervangen door een tweede rijstrook voor de auto's die afslaan richting Essene. Enige tekortkoming is dat de ontwerper niet voorzien heeft dat de file van aanschuivende wagens zo lang zou worden.
Daarom lijkt het me beter om bijvoorbeeld de pechstrook nog wat meer op te heffen en de 2e rijstrook op de afrit langer te maken. Een andere oplossing die het probleem aanpakt en het gevaar voor de aanschuivende automobilisten daardoor wegneemt, is natuurlijk ook goed.
6. Mondelinge vragen
Dit punt behoeft geen toelichting